Yhdistys kokoaa yhteen suomalaisissa yrityksissä työskentelevät juristit. Yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa keskustelu yritysjuristien roolista ja tehtävistä tämän päivän yritysmaailmassa sekä edistää yritysjuristien pysymistä lainsäädännön, talouselämän ja yhteiskunnan kehityksen tasalla. Teollisuusjuristit ry on jäsenmäärältään Suomen suurin yritysjuristien yhdistys. 

Teollisuuslakimiesten yhdistys, TLY, perustettiin vuonna 1955 teollisuudessa työskenteleviä juristeja varten.  Nykyään jäseneksi voivat liittyä kaikki teollisuuden, kaupan sekä palvelualan ja niiden järjestöissä toimivat yritysjuristit. Yhdistys muutti nimensä vuonna 2023 Teollisuusjuristit ry:ksi.

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, joka valitaan kerran vuodessa pidettävässä vuosikokouksessa. Teollisuusjuristit ei ole edunvalvontajärjestö eikä yhdistyksen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

ToimintamME

Järjestämme tavanmukaisesti seminaareja, mutta myös muita tapahtumia. Usein seminaareissa on vierailevan puhujan alustus tai paneelikeskustelu ajankohtaisesta aiheesta. Seminaareissa on aina varattu aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle. 

Lisäksi järjestämme webinaareja, afterwork -tapahtumia ja tyypillisesti kesäkuun alussa muutaman päivän pituisen seminaarimatkan. Seminaarimatkamme suuntautuu vuorovuosin kotimaahan tai ulkomaille. Matkalla perehdymme kohdepaikkakunnan elinkeinoelämään ja sen toimintaedellytyksiin muun muassa tekemällä yritysvierailuja ja tapaamalla kiinnostavia teollisuuden toimijoita sekä talouselämän vaikuttajia.

Yhdistyksemme kuuluu eurooppalaiseen yritysjuristien kattojärjestöön ECLA:aan (European Company Lawyers Association). ECLA järjestää kansainvälisiä tapahtumia, joihin myös jäsenemme voivat osallistua. ECLA:lla on omat nettisivut, jotka löydät täältä.

Pyrimme kehittämään yhdistyksen toimintaa  jatkuvasti. Jäsenistöä aina vain paremmin palvellaksemme vastaanotamme ilomielin palautetta ja ehdotuksia toimintaamme. Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät johtokunta -sivulta. Voit kirjoittaa meille palautetta myös jäsenyyslomakkeella.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Johtokunta 

Scroll to Top